4 februari 2011

Hogere voedselprijzen probleem voor opkomende landen


De stijging van de voedselprijzen is nu hoger dan in 2008. Dat is hoog genoeg om de armen in de opkomende landen armer te maken. Nog meer stijging van de voedselprijzen leidt tot politieke instabiliteit zoals we zagen in Noord Afrika.
Je ziet ook dat inflatie oncontroleerbaar begint te worden in landen waar de consumptieprijsindex voor een groot deel uit voedsel bestaat, zoals China en India. De hogere voedselprijzen zijn de belangrijkste oorzaak voor de relatief zwakke performance van veel beurzen van opkomende landen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten