7 februari 2011

Op basis van wijsheid achteraf met creatieve berekeningswijzen laat Zembla pensioenfondsen 145 miljard verliezen

Frits Bosch maakte diverse berekeningen hoe de Nederlandse pensioenfondsen zo arm geworden zijn. De grootste klap kwam door het verlagen van de premies, cadeautjes uitdelen aan de staat, vut-uitkeringen. Dat werd politiek afgedwongen door de dreiging met belastingheffing op overmatige beleggingsreserves (buffers).
Daarnaast is een fortuin misgelopen omdat pensioenfondsen hun renterisico pas begonnen dicht te zetten op een rente van beneden 5% in plaats van boven 8% zoals ook had gekund.
Het had ook erg geholpen als men met de wijsheid achteraf na 2000 niet in aandelen had belegd maar in veilige (niet Griekse, Ierse etc) staatsleningen had belegd. Men had veel meer in direct nederlands vastgoed moeten beleggen.
Het steeds ouder worden van de deelnemers is ook tot ontzettende verliezen aan het leiden (men is al vrij goed op gang gekomen met reacties op beleggers die in de gevangenis moeten volgens de doorsnee Telegraaflezer, in die trant zouden actuarissen al helemaal gevierendeeld dan wel opgehangen moeten worden)

Pas daarna is er een vergeleken met het bovenstaande klein bedrag verloren doordat de pensioenfondsen minder rendement hadden dan de benchmark inclusief kosten had opgebracht. De € 20 miljard van de commissie Frijns lijkt meer in de richting dan de € 80 miljard die uit de lucht komt vallen bij Zembla. Het genoemde berdag is slechts een gok, geen precies bedrag (Bosch vindt dat het bedrag precies uitgezocht zou moeten worden door DNB; hij plaatst allerlei kanttekeningen bij de uitlatingen van Zembla). De Z-scores die het achterblijven van de belegginsgresultaten van bedrijfspensioenfondsen meet geven aan dat het met die underperformance wel meevalt, dat is zeker niet tig procent, het gaat om relatief kleine bedragen.

Financieel geograaf (ik wist niet dat dit bestond) Professor dokter van Engelen dikte alles nog eens flink aan. Hij is duidelijk de financiële weg kwijt als hij die al ooit gevonden had (misschien kan hij met onze kaart weer op het rechte pad gebracht worden). Pensioenfondsen moeten op lange termijn beleggen, kunnen daarom risico nemen en risico nemen wordt op lange termijn beloond. Zelfs inde ongunstige periode die genomen wordt was het rendement van pensioenfondsen vrij behoorlijk. Maar in de periode maart 2000- maart 2009 moest je gemiddeld geen risico nemen en beleggen in veilige staatsleningen. Nu wetgeving suggereren om pensioenfondsne op het juiste pad van geen risico te krijgen is verschrikkelijk slecht (zegt ook Frits Bosch). Op lange termijn wordt risico nemen/ ondernemen beloond. Dat gaat nu waarschijnlijk weer gebeuren, nu beleggen in deposito's à 1% of staatsleningen voor een paar procent gaat geen betaalbare premies opleveren. Dan kun je beter opgeven een pensioen opbouwen en accepteren dat je nooit met pensioen kunt zoals Woody Brock al opperde of leren leven op een houtje te bijten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten