27 augustus 2014

Draghi, Yellen op symposium Jackson Hole

Yellen hield een heel rustig betoog, duidelijk bedoeld om de markten niet in beweging te brengen en om de haviken binnen boord te houden bij de FED. Ze wist opnieuw goed uit te leggen waarom de arbeidsmarkt nog behoorlijk ruim was en je niet te veel loonstijging moet verwachten en al helemaal niet dat daardoor veel extra inflatie ontstaat. Maar de werkloosheid daalt, zelfs harder dan gedacht en dat wijst wel op een krapper wordende arbeidsmarkt. Als de huidige trend aanhoudt en de economische groei als verwacht door de FED blijft, dan gaat de FED aan de slag met renteverhogingen.[en gisteren vond FED gouverneur Bullard het ook welletjes: aan de slag met verhogen rente]

Draghi had wel een verhaal met de bedoeling de verwachtingen te beïnvloeden https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140822.en.html. De inflatieverwachtingen zijn het afgelopen half jaar fors gedaald, zo veel zelfs dat de ECB voor schut staat met een inflatiedoelstelling van 2%. Kortom, er is werk aan de winkel om de inflatieverwachtingen omhoog te praten. Hij spoorde de regeringen met een begrotingstekort van minder dan 3% aan om eens flink met geld te gaan strooien. Dat is eigenlijk vloeken in de kerk van monetair beleid van centrale bankiers. Hij week van zijn voorbereide tekst af (want hij was ingehuurd alleen iets over de Europese arbeidsmarkt te zeggen) door nog eens extra te benadrukken hoe erg hij het vond dat de inflatieverwachtingen zo aan het dalen zijn. Hij deed verder net of er Quantitative Easing aan komt. Dat wil Draghi graag en de nodige collega’s in de europeriferie/ Frankrijk ook, maar Duitsland (en in mindere mate Nederland) is tegen. Draghi wil profiteren van de recente groeitegenvaller in Duitsland om ruimer monetair beleid erdoor te drukken. Draghi probeert ook de euro omlaag te praten, want dat is goed voor inflatie en export. Omdat het met Italië weer de verkeerde kant op aan het gaan is, is de druk op Draghi groot iets extra’s te doen.

Kan de ECB de negatieve trend van de inflatieverwachtingen keren?
Het is in korte tijd ineens heel moeilijk geworden voor de ECB om het pad van dalende inflatieverwachtingen te keren. Extra QE heeft de inflatie(verwachting) niet doen stijgen in de VS. Het kan de valuta wel verzwakken (zie Japan, daardoor ontstaat enige inflatie) en inflatie op de kapitaalmarkten veroorzaken. Er moet meer geloof komen in economische groei, waardoor er meer vaste banen en meer loongroei komt. Met dat geloof is het weer de verkeerde kant op aan het gaan vooral in Italië en Frankrijk, al zijn er wel bemoedigende ontwikkelingen in Spanje en in mindere mate ook Nederland. In Italië moet een interne devaluatie op gang komen à la Spanje. Frankrijk dreigt ook het interne devaluatiepad op te gaan anders dreigt het Italiëscenario.

Polarisatie van de arbeidsmarkt
Een groot thema op de Jackson Hole conferentie was het grote verschil tussen hoe het gaat met de hoger opgeleiden en de middenklasse banen. Afhankelijk van de economie doen de lager opgeleiden het beter dan wel veel slechter qua groei werkgelegenheid. Het grootste deel van de werkenden doet niet mee aan het economisch herstel qua inkomensgroei. Dat is niet alleen een probleem in de VS.Het zet de neergang van de middenklasse in het Westen weer verder op de kaart. Men komt niet met oplossingen aandragen. Het lijkt daarom opnieuw een verhaal dat het vertrouwen in economische groei aantast.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten