31 december 2010

5 onderbelichte verhalen in 2010: op 1 stuxnet

1. Stuxnet
2. De enorme infrastructuurinvesteringen in India
3. Geld TARP reeds terug: ondersteuning banken financieel gezien goede beslissing
4. Het economisch herstel van Duitsland
5. De trend naar beleggen in hard assets door Azië

Stuxnet (bron: http://www.csmonitor.com/USA/2010/1224/Top-5-overlooked-stories-of-2010/1.-Stuxnet) is het nieuw cyber superwapen van de VS om software van de vijand te vernietigen, de controlesystemen onklaar te maken. Het is door de VS ingezet tegen de kernreactoren in Iran. Het Pentagon kan dus zeer schadelijke computervirussen door de wereld sturen.
De grote angst is dat andere partijen zoals Al Qaida dit ook onder de knie gaan krijgen. In 2011 lijkt dat nog niet geval te zullen worden, maar verder in de toekomst moet dit eens vreselijk misgaan.
Het bedrijfsleven heeft eigenlijk onnodig grote investeringen gedaan om het millenniumprobleem op te lossen (dat boekhoudsystemen het jaar 2000 zouden aanzien voor 1900 etc). Als leiding van een onderneming kon je het niet maken niets gedaan te hebben aan het millenniumprobleem. Als dat probleem inderdaad jaunari 2000 zou opdoemen, dan had je toch wel verwijdbaar zitten slapen en kon jet toch echt wel rekenen op oneervol ontslag.
Nu hoor je niemand over investeringen hoe je tegen stuxnet moet beschermen. Dat lijkt heel wat meer nodig. Ik zie hier een wereldrecessie uit het niets door ontstaan als er van te voren niets aan gedaan wordt. Dus we hebben weer een Yardeni nodig die dag in dag uit blijft waarschuwen voor de gevolgen, dan gebeurt het hopelijk niet (zeer kleine kans in mijn ogen: dit gaat binnen twintig jaar tot enorme brokken leiden).

De enorme infrastructuurinvesteringen van India.
Het afgelopen jaar zagen we met de regelmat van de klok enorme aangekondigde investeringen in elektriciteitscentrales in India. Die worden voor een habbekrats gebouwd (wel vaak kolencentrales). India heeft wel heel wat in te halen qua infrastructuurinvesteringen. Te lage investeringen hieirn kan de groei tegenhouden, hoge investeringen kunnen de groei solide zeer hoog maken, 10% economische groei is nu mogelijk aan het worden in India.

Alle financiële steun in de VS aan banken en General Motors is enorm geweest. TARP kostte aanvankelijk $800 miljard. Dit bedrag is nu helemaal terugverdiend. Zelfs de steun aan AIG wordt terugbetaald. Alleen de verliezen van staatshypotheekbanken Fannie Mae en Freddie MAc stapelen zich nog op. Maar ook die komen vrijwel geheel terug als deze banken opnieuw geprivatiseerd worden. Financieel was TARP dus een zeer goede zet van Paulson c.s. Zonder TARP was de wereldeconomie verder ingestort en zou er nog geen herstel zijn geweest. Die enorme steun is verrassend snel terugverdiend. Het geeft wel aan hoe rendabel overheidsinvesteringen kunnen zijn: als infrastructuurinvesteringen echt nodig zijn (niet de brug naar nergens), dan zijn ze rendabele en stuwen ze de groei en is het het beste middel om de groei aan te zwengelen (zie China in 2009, India vanaf 2010).

Het economisch herstel van Duitsland is de meest verrassende economische trend van 2010. Het onderschatten van de IFO is een maandelijkse traditie aan het worden. Het Duitse herstel is belangrijker voor de economische groei dan de neergang van Portugal, Ierland, Griekenland en Spanje bij elkaar. Toch blijft het CPB pessimistsich voor de groei en werkloosheid in Nederland, terwijl Duitsland toch zo belangrijk is voor de groei in Nederland (zie bijvoorbeeld de groei van de rotterdamse haven in 2010).

De trend naar meer beleggen in hard assets in Azië kan enorme gevolgen krijgen op de kapitaalmarkten. Azië probeert met alle mogelijke middelen de eigen valuta's te goedkoop te houden en creëert daardoor enorme overschotten op de lopende rekening. In onzekere tijden zoals de kredietcrisis ging alle aanwas van de valutaresreves door die overschotten op de lopende rekening helemaal naar staatsleningen, vooral die van de VS.
In 2010 zie je dat China is opgehouden met het kopen van eerst de leningen van Fannie MAe en Freddie Mac en daarna ook die van Amerikaanse Treasuries (men koopt nog maar een heel klien beetje). In plaats daarvan zie je dat China overal in de wereld grondstoffen proberen te kopen en ook dat Chinese bedrijven buitenlandse bedrijven proberen te kopen (en daar steeds soepeler goedkeuring voor krijgen van de regering). China wil ook de strategische reserves van grondstoffen als olie uitbreiden naar normale westerse omvang versus verbruik. Men wil een groter deel van de monetaire reserves in goud beleggen (ook Korea is al een tijd bezig meer in grondstoffen te beleggen van de grote valutareerves).
Ook in Japan is men druk bezig meer in hard assets te beleggen. De Bank of Japan mag nu monetair verruimen via aankoop van ETF's in Japanse aandelen en REIT's. Men heeft dat nog maar mondjesmaat gedaan, maar bij verdere stijging van de yen gaat dat grootscheepser gebeuren. Gisteren meldde ik al dat er plannen zijn een groot sovereign wealth Fund te maken om de overtollige valutareserves rendabelere te beleggen.

2 opmerkingen:

  1. Hendrik Jan Tuch5 januari 2011 om 21:19

    Stuxnet is een treffend voorbeeld hoe we terroristen en criminele regimes nog een hele tijd van ons lijf kunnen houden. het is een misverstand dat stuxnet gewone computers en netwerken besmet. het is in feite een zoek of snuffel programma, op zoek naar Iraanse bommenmakers, het zoek net zo lang totdat het de Iraanse opwerkingsfabriek heeft gevonden en doet daar zijn nuttig werk. het is waar dat de computervirussen steeds krachtiger zullen worden, maar het blijft een redelijk gelijke wapenwedloop tussen softwaremakers en malicious software clubjes. de zwakkeren (=slecht beveiligde computers) zullen de sjaak blijven.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Ja, het zal echt wel een tijdje goed gaan met Stuxnet en het Pentagon overleeft de komende Y2K Stuxnet 9/11 vermoedelijk beter dan de eerste 9/11.
    We worden overstroomd met suggesties wat onderbelicht staartrisico is. Nou, daar is Stuxnet misschien we het beste voorbeeld van. Heel wat bedrijven/ overheden zijn zich natuurlijk wel aan het wapenen tegen iets als Stuxnet.

    BeantwoordenVerwijderen