17 december 2010

kredietcrisis ebt heel langzaam wegPlaatjes van Bianco voor de VS
Commentaar Bianco: bedrijfsleningen zitten op record volume, maar de rest niet. Vooral nieuwe asset backed securities (vooral hypotheken, credit cards) lopen helemaal niet meer. Zoals we in ons boek al beschreven is de plotselinge drooglegging van deze markt, securitisering van hypotheken en credit card leningen, autoleningen etc, de hoofdreden waarom kredietgroei sinds de kredietcrisis niet mogelijk was. Er is een gat gevallen dat gedeeltelijk opgevuld is met aankopen van de FED (van leningen Fannie Mae, Freddie Mac o.a.). Het kapitaal van de banken is enigszins hersteld, maar nog niet voldoende om het gat dat is gevallen door securitisering (als dat niet gebeurt, kunnen banken hypotheken etc niet van hun balans doorstoten naar institutionele beleggers en houden ze geen/ te weinig geld over voor een goede groei van de kredietverstrekking). De kredietproblemen zijn flink verminderd, maar nog lang niet weg.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten