3 december 2010

Valt groei China terug en versnelt die van India?Minack van Morgan Stanley behandelde in zijn daily de structurele terugval van de groei van China. China is toegetreden tot de landen waar het inomen per hoofd boven de $7000 per hoofd is gekomen. Andere landen die dat lukte zagen in het decennium erna de groei met gemiddeld 2,8% afnemen. Voor Minack c.s. is dat reden om de structurele groei bij te stellen naar 8% voor het komend decennium.
Dat zou goed kunnen. De groei van de investeringen moet nu gaan afnemen en die van consumpti toenemen. Dat zal wel gaan gebeuren, maar China loopt wat achter wat de groei van de consumptie hoort te doen. Dat trekt el bij en daarom kan de groei van China nog betrekkelijk hoog blijven. Maar China kan zich niet helemaal ontrekken aan de groeiafzwakking die hoort bij de toetreding van de club van landen met een inkomen boven $7000 per hoofd. De groei van het aantal industriearbeiders ten koste van het aantal boeren is af aan het nemen en na 2015 is die afname aanzienlijk. Dat remt de groei. De enorme groei van het aantal middenklasseinkomens houdt de groei hoog, maar het komend decennium zal de groei wat af moeten zwakken richting 8% en het decennium daarna zal 6,5-7% al moeilijk haalbaar blijken.

In India gaat het precies andersom: daar accelereert de groei het komend decennium naar 10% en pas over 15-20 jaar zal de groei gaan afzwakken naar 7,5% of iets dergelijks. De groei van de buitenlandse investeringen in India is aan het versnellen en is nu qua % van het BNP hoger dan die in China. India is het groeimonster van het komend decennium (samen met Bangladesh en Indonesië hopelijk). Omdat het BNP van India zo veel kleiner is dan dat van China blijft het wel China waar het om draait om aan te geven wat er met de groei in opkomende landen gebeurt. Maar het lijkt niet ten onrechte dat de koerswinstverhoudingen in India wat hoger zijn dan het gemiddelde van opkomende landen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten