7 december 2010

Niall Ferguson: China deelt lakens uit en westen gaat failliet

Niall Ferguson heeft op zijn site een artikel geplaatst over het machtsvertoon van China op de G20 in Seoel (http://www.niallferguson.com/site/FERG/Templates/ArticleItem.aspx?pageid=236).
Wij zijn de meesters, zo las Obama de gedachten van Hu Jintao volgens Ferguson. Niet bepaald de change you can believe in die Obama verkondigde.
Bernanke krijgt met de mattenklopper vanwege zijn in de ogen van China onverantwoord monetair beleid (ik geef de Amerikanen gelijk, China hoeft zijn valuta helemaal niet vast te klikken aan de dollar).
De Chinese economen/ zakenlui stralen het zelfvertrouwen uit dat de Amerikanen kennen van de Japanners in de jaren 80. Toen kwam dat merkwaardig over bij mij (wij Europeanen werden als sukkels gezien door Japan toen, het was een gunst dat we japanse aandelen mochten kopen).
Vol vertrouwen zegt China de leider te worden van de Groene Revolutie, niet alleen een doorgeefluikje van innovaties made in Californië.

Ferguson gaat in het aangehaalde artikel in op twee basisvragen: Hoe kon Europa zo veel rijker worden dan china in de afgelopen eeuwen en zal China weer terugkomen op een topwelvaart in de wereld.
Volgens Ferguson was China armer in 1800 dan een toonaangevende geleerde als Ken Pommeranz aangaf (hij zei dat in 1800 grote delen van China rijker waren dan Europa). Hij zat er naast volgens Ferguson, China was veel armer. Zelfs Maddison die zei dat in 1800 Engeland 60% rijker was dan China overschatte de rijkdom van China. (ik denk dat Maddison redelijk in de buurt zat; de kust was ook toen al erg veel rijker dan het binnenland en als je de kust als uitgangspunt neemt en dat vergelijkt met het rijkste plekje van Europa (toen Engeland en Nederland) dan waren de verschillen niet zo groot tot 1800 van China met Europa)
Volgens Ferguson is Europa sinds 1600 rijker dan China en is China daarna nauwelijks rijker geworden tot Deng uit een ander vaatje ging tappen.
Europa had 6 killer applicaties waardoor de welvaart daar flink omhoog ging en in China niet. Dat deze Europa flink hebben geholpen is onomstreden:
1. Er was meer concurrentie (vele staatjes in plaats van een o.a.);
2. Alle wetenschappelijke doorbraken van de 17de en 18de eeuw kwamen uit Europa.
3. De wetgeving en democratie (dat vonden Ter veer en ik doorslaggevend: hierdoor en door concurrentie was Europa veel flexibeler).
4.De medische wetenschap stond op veel hoger plan (alle verbeteringen kwamen uit westen).
5.De consumptiemaatschappij is ook een succesvolle Europese uitvinding.
6. Tenslotte de werkethiek: men spaarde meer, accumuleerde kapitaal en streefde naar meer en minder arbeidsintensieve processen (protestanten zouden hierbij een voorsprong hebben).

Die killer applicaties zijn niet langer uniek. China kan het nu ook en haalt nu het westen met reuzenstappen in. De schulden in westerse landen zijn zo hoog geworden dat het westen straks een steeds groter deel van de overheidsuitgaven moet uitgeven aan rentebetalingen. de VS zijn wat dat ebetreft volgens ferguson geen haar beter dan Griekenland.
Ferguson heeft vorige week zijn boodschap van het naderend onheil in Nederland verkondigd. Hij riep op 30% in goud en zilver te beleggen en verder veel cash, misschien ook wat in opkomende landen als China. Binnen zes maanden zullen vele Europese banken in onoverkomelijke problemen geraken volgens hem. Ferguson heeft misschien naar voetballer Cantona geluisterd en al zijn geld vandaag bij de bank opgenomen. Vooralsnog lijkt het me een goede weddenschap dat het Europese bankstelsel na zes maanden nog gewoon bestaat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten