2 november 2010

goed nieuws 2 novembero Australische dollar meer waard dan Amerikaanse. Dat is een teken dat de groei in de wereld aantrekt. De verrassende verhoging van de korte rente door de centrale bank van Australië is hier debet aan. India verhoogde ook rente. Een en ander betekent dat landen met hoge economische groei accepteren dat hun valuta sterker wordt tegen de dollar.
o Grantham en Biggs willen verder profiteren van de Emerging Markets bubbel. We zitten nu ongeveer halverwege zeggen deze krasse zeventigers. De kowerswinstverhoudingen van Emerging Markets moeten duidelijk hoger worden dan die van Developed Markets. Ook Garthwaite van CS ziet dat. Overmatig sparen in emerging Markets en instroom speculatieve gelden uit Developed Markets zullen een bubbel creëren.
o Strategas had de cijfers over de groei van personal income in de VS doorgevlooid en wees op een zeer positief punt: ex uitkeringen van de overheid was het persoonlijk inkomen sterk gegroeid. Dus die -0,1% over september verborg de slachting in de uitkeringen, die in augustus de groei van het persoonlijk inkomen met 1,5% steunde en in september 0,9% wegnam (niet geannualiseerd). Dus het inkomen ex transfers overheid steeg met 2,4% in september. Dat is een teken dat de Amerikaanse economie weer een beetje beter op eigen benen kan staan en minder hoeft te leunen op de overheidsbestedingen.
o Definitieve versie van de GLI, de global leading indicators van Goldman Sachs, bevestigde het verbeterde momentum van de wereldeconomie. 8 indicatoren waren gunstig (Global new orders less inventories, wereld consumentenvertrouwen, metaalprijzen, Koreaanse export, Belgische+ Nederlandse PMI (=wereldhandel en handel binnen Europa omhoog), Australische+Canadese dollar omhoog, initial claims VS , wereld PMI) en 2 ongunstig (Baltic dry Index en Japanse voorraden/verkopen)
o Moody’s meldt dat een default van een Europese overheid als Griekenland, Portugal en Ierland heel laag is vanwege de grote binnenlandse vraag naar eigen staatsleningen in die landen.
o Eurozone PMI omhoog van 54,1 naar 54,6. Een beetje weinig omhoog, vergeleken met wat we in de rest van de wereld zagen, maar het is wel omhoog, terwijl men aan een daling dacht. Industrie groeit, dat is duidelijk, zelfs in de oude wereld.

o Het echte nieuws vandaag wordt de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen. Hoe veel gaan de democraten verliezen aan de theedrinkers? In ieder geval is duidelijk dat Obama een ruk naar rechts moet maken net als Clinton in 1994 om herkozen te worden. De gebeden van de republikeinen worden verhoord: ze krijgen veel meer dan 40 zetels erbij, waardoor ze Pelosi kunnen afzetten. Of Harry Reid oneervol wordt ontslagen is nog niet zeker. Obama is geen Reagan scanderen ze nu (in vroegere verkiezingen was iemand geen kennedy, Obama is dus wel diep gezonken). Dat is geen goed nieuws, maar vanaf nu kan het alleen maar weer omhoog met de democraten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten