6 november 2010

werkgelegenheidsgroei VS verbetert


De groei van de werkgelegenheid van 151.000 in de VS viel de afgelopen maand mee, vergeleken bij de voorspellingen vooraf. Ook de cijfers van de vorige maanden werden iets (110.000) naar boven bijgesteld, wat vaker gebeurt als de economie weer aantrekt.
Het aantal uitzendkrachten groeit ook weer en dat voorspelt betere groei van de werkgelegenheid in de VS in de komende maanden. Nu moet je daar ook weer niet te veel van voorstellen, daarvoor is het aantal initial claims voor werkloosheid nog te hoog (boven 400.000), de groei van het BNP in de afgelopen vijf kwartalen (dat hangt het beste samen met werkgelegenheidsgroei) was te laag voor duidelijk betere cijfers van de werkgelegenheidsgroei en vooral de groei van de vaste investeringen in de afgelopen twee jaar (de op een na beste indicator voor werkgelegenheidsgroei) is nog veel te laag voor goede groei werkgelegenheid. Die groei van de vaste investeringen van de afgelopen twee jaar gaat de komende kwartalen gelukkig met zeer hoge kans flink verbeteren. We moeten dus gewoon nog wat geduld hebben voor betere werkgelegenheidsgroei.
Strategas wees er op dat het aantal job losers 293.000 was afgelopen, een zeer gunstig cijfer. De hierbij vergeleken lage groei van de werkgelegenheid kwam uit een stijging van reentrants, ne entrants en job leavers (vrijwillig van baan veranderen).
De werkweek werd iets langer en samen met meer uitzendkrachten en minder job losers wijst dat allemaal op betere werkgelegenheidsgroei in de komende maanden.

Toch waren de commentaren op de werkgelegenheidsgroei op de blogs etc. overwegend negatief. Men zwelgt immers nog steeds erg graag in rampspoed. De redenen voor die zwarte kijk: de cijfers uit het andere survey over werkloosheid en werkgelegenheidsgroei, het household survey, was de afgelopen maand negatief. Het cijfer van het household survey is erg volatiel (enquête is onder slechts 5000 gezinnen) en je moet daarom naar een voortschrijdend gemiddelde kijken. Dan is er niets aan de hand, want het household survey heeft dit jaar veel meer banengroei gezien dan het establishment survey waar iedereen het altijd over heeft op de dag van publicatie van de werkgelegenheidsgroei. Door de daling van de werkgelegenheid in het household survey daalde de participatiegraad (aantal werkenden/ beroepsbevolking) ook. Dat wordt breed uitgemeten. Het aantal voltijdbanen groeit ook slecht (uitzendkrachten groeien sterk) en dat vindt men ook slecht (maar voor groei in de toekomst moet toch echt eerst het aantal uitzendkrachten groeien en de werkweek langer worden,zoals nu gebeurt).

De afzwakking van de werkgelegenheidsgroei komt voor een belangrijk deel uit de afgewzakte groei van de afgelopen maanden en vooral ook door de banenstop bij de lagere overheid. Dat de werkgelegenheidsgroei nu dus al aantrekt is daarom gunstig te noemen. Eigenlijk is het heel gunstig dat op zich goede cijfers als de werkgelegenheidsgroei van afgelopen vrijdag zo neergesabeld worden door de populaire experts. Daardoor zit dat in de prijzen en kan de beurs oplopen als de angst voor het uitkomen van die sombere visies afneemt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten